Menu Zamknij

Modułowe centrale telefoniczne Elmeg ICT PABX


Możliwości rozbudowy central telefonicznych Elmeg ICT

Rozbudowa central telefonicznych elmeg ICT jest bardzo prosta i opiera się o te same moduły rozszerzeń. Każda centralka posiada: 

 • 2 gniazda na moduły duże (D)
 • 2 gniazda na moduły małe (M)
 • osobne gniazdo dla modułu rutera ICT (R)

Dodatkowo centralki telefoniczne Elmeg ICT posiadają specjalne gniazda dla modułów antyprzepięciowych FSM oraz złącze dla karty pamięci SMC.

Centrala telefoniczna Elmeg ICT46

Centrale Elmeg – rozbudowa

Rozbudowa – gniazda typu (D)
Centrala telefoniczna Elmeg ICT46 wspomaga wszystkie duże moduły rozszerzeń:

Centrale Elmeg – rozbudowa
Centrale Elmeg – rozbudowa
Centrale Elmeg – rozbudowa
Centrale Elmeg – rozbudowa
4a/b8a/b2S04S04Up08Up0400-2
400-4

Moduły można dokładać w dowolnej kombinacji za wyjątkiem  ograniczenia dotyczącego ilości następujących modułów w systemie: 

 • tylko jeden moduł 8Up0 
 • tylko jeden moduł DECT400-2 lub DECT400-4 
 • tylko jeden Gateway VoIP/VoVPN

Rozbudowa – gniazda typu (M)
Centrala telefoniczna Elmeg  ICT46 wspomaga następujące małe moduły:

 • w gnieździe M1
Centrale Elmeg – rozbudowa
lub
Centrale Elmeg – rozbudowa
lub
Centrale Elmeg – rozbudowa
 • w gnieździe M2
lub

Rozbudowa – inne:

Dodatkowe gniazdo R przeznaczone jest dla modułu rutera ICT. Pamiętać jednak należy o tym, że  w centrali telefonicznej Elmeg ICT zainstalowany może być tylko jeden ruter. Jeżeli zamierzamy stosować w systemie moduł Gateway VoIP/VoVPN, który jest jednocześnie bardzo zaawansowanym ruterem sieciowym, nie stosujemy modułu rutera ICT.


Centrala telefoniczna Elmeg ICT88

Centrale Elmeg – rozbudowa

Rozbudowa – gniazda typu (D)
Centrala telefoniczna Elmeg ICT88 wspomaga wszystkie duże moduły rozszerzeń:

Centrale Elmeg – rozbudowa
Centrale Elmeg – rozbudowa
Centrale Elmeg – rozbudowa
Centrale Elmeg – rozbudowa
Centrale Elmeg – rozbudowa
Centrale Elmeg – rozbudowa
4a/b8a/b2S04S04Up08Up0400-2
400-4

Moduły można dokładać w dowolnej kombinacji za wyjątkiem  ograniczenia dotyczącego ilości następujących modułów w systemie: 

 • tylko jeden moduł DECT400-2 lub DECT400-4 
 • tylko jeden Gateway VoIP/VoVPN

Rozbudowa – gniazda typu (M)
Centrala telefoniczna Elmeg  ICT88 wspomaga jednocześnie dwa z następujących małych modułów:

 • w gnieździe M1
lub
lub
Centrale Elmeg – rozbudowa
 • w gnieździe M2
lub
lub

Proszę zauważyć, że modułów POTS i PRI nie można wykorzystywać w tym samym czasie.

Rozbudowa – inne:

Dodatkowe gniazdo R przeznaczone jest dla modułu rutera ICT. Pamiętać jednak należy o tym, że  w centrali telefonicznej Elmeg ICT zainstalowany może być tylko jeden ruter. Jeżeli zamierzamy stosować w systemie moduł Gateway VoIP/VoVPN, który jest jednocześnie bardzo zaawansowanym ruterem sieciowym, nie stosujemy modułu rutera ICT.


Legenda:

Centrale Elmeg – rozbudowa

Port ISDN S0 zewnętrzn

Centrale Elmeg – rozbudowa

Port ISDN S0 programowalny zewnętrzny/wewnętrzny

Centrale Elmeg – rozbudowa

Port ISDN S0 wewnętrzny

Centrale Elmeg – rozbudowa

Port analogowy wewnętrzny

Centrale Elmeg – rozbudowa

Port analogowy zewnętrzny

Centrale Elmeg – rozbudowa

Port ISDN Up0 wewnętrzny