Menu Zamknij

Porównanie funkcjonalności wybranych central telefonicznych i możliwości uruchomienia usług dodatkowych


Liczba dostępnych portów analogowych i cyfrowych zależy od ilości umieszczonych w centrali modułów.
Część wspieranych funkcji wymaga zastosowania dodatkowych kart rozszerzeń lub urządzeń zewnętrznych.

Fritz!BOX elmeg ICT Slican
CXS / CCT / MAC
wyposażenie
maksymalna liczba abonentów wewnętrznych
3 analogowych,
8 ISDN
76 cyfr. lub 44 analog. 24 / 156 / 640
obsługa linii ISDN BRI (2B+D)
tak, MSN tak, MSN i DDI tak, MSN i DDI
obsługa linii ISDN PRI (30B+D)
nietaknie / tak / tak
obsługa VoIP
taktaktak
moduł DECT
taktaktak
wbudowana bramka GSM
nienietak
Serwer SIP
nietaktak (SIP, IAX)
Port USB
tak, host USB taktak
LAN
takz kartą routera lub kartą VoIP z kartą LAN lub VoIP
funkcjonalność
Dedykowane telefony systemowe z konsolą operatorską
nietaktak
Integracja z MS Outlook, systemami CRM, wybieranie numeru przez PC
taktaktak
Sieciowanie central, IP Centrex
nienietak
Telefon komórkowy działający jak telefon wewnętrzny
nietaktak
Przekierowanie połączeń na telefon komórkowy podczas nieobecności
taktaktak
Przekierowanie połączenia do recepcji w razie zajętości lub braku odpowiedzi
nietaktak
Rejestrowanie połączeń wychodzących i przychodzących
taknietak
Taryfikacja i wprowadzanie limitów kosztów połączeń
nietaktak
Sporządzanie szczegółowych raportów, statystyk i wykresów połączeń
nienietak
Rozliczanie klientów hoteli, integracja z oprogramowaniem hotelowym
nienietak
Nagrywanie rozmów
nienietak
Analiza wybieranego numeru, połączenie przez najtańszego operatora
tak, uproszczonetak, uproszczonetak, zaawansowane
Prezentacja numeru i danych osoby dzwoniącej na ekranie komputera
nienietak
Możliwość autoryzacji użytkownika kodem PIN przed wybraniem numeru
nietaktak
Podejmowanie połączenia przychodzącego z innego aparatu
taktaktak
Obsługa domofonów i bramofonów
tak (innych producentów)taktak
Integracja z systemem alarmowym i ppoż. Wysyłanie SMSów o zdarzeniach
nietaknie
Infolinie, zapowiedzi słowne
nietaktak
Radiowęzeł
nienietak
Call-through
taktaktak
Zdalne programowanie przez Internet
taktaktak
Kierowanie ruchu przychodzącego w zależności od ustawień kalendarza
nietak, tryb dzień/noctak,
8 trybów
Kierowanie ruchu przychodzącego w zależności od numeru abonenta dzwoniącego
nienietak
Pamięć trasy połączenia wychodzącego dla oddzwonienia
nienietak
Centralna książka telefoniczna
taktaktak