Menu Zamknij

Polityka prywatności


Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.telecom.promtel.pl, której właścicielem jest firma PromTel z siedzibą w Warszawie 03-741, ul. Białostocka 22 lok 20.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na stronie www.telecom.promtel.pl pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na tej stronie.

Jak dane osobowe zbieramy?

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.telecom.promtel.pl, w tym treści komunikacyjne, metadane oraz:
  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy
  • adres email
  • telefon kontaktowy;
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

W jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych?

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem strony internetowej www.telecom.promtel.pl będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce.
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 • przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 • wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy, ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby firmy lub na adres mailowy: biuro@promtel.pl.
 • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 • Firma PromTel chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 • odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy firmy PromTel, a także podmioty współpracujące z firmą PromTel oraz świadczące na jej rzecz usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.
 • Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.

Informacja o ciasteczkach (plikach cookie)

Strona internetowa www.telecom.promtel.pl korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.
Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Na stronie www.telecom.promtel.pl używamy plików cookies:

 • Google Analytics, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę w celu analizowania korzystania ze strony internetowej.
 • Niesklasyfikowanych typu poptin

Większość przeglądarek pozwala zablokować pliki cookie:

 • Internet Explorer (wersja 10) – kliknij „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
 • Firefox (wersja 24) – kliknij „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”
 • Chrome (wersja 29) – otwórz menu „Dostosuj i kontroluj”, następnie kliknij „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierz „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”
 • Safari – otwórz Preferencje, następnie Prywatność i zaznacz „Zawsze blokuj”.

Należy pamiętać, że zrezygnowanie z plików cookies będzie dotyczyło wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
– w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
– w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”;
– w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
przeglądania”.
Usunięcie plików cookie może mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.