Menu Zamknij

Wirtualna centrala telefoniczna Cloud.PBX:


Wirtualna centrala telefoniczna - usługa Cloud.PBX w Promtel


Cloud.PBX to wirtualna centrala telefoniczna, obsługująca połączenia przychodzące i wychodzące oraz połączenia wewnątrz firmy, która swoimi możliwościami przewyższa funkcjonalność centrali stacjonarnej.

Cloud.PBX umożliwia uruchomienie własnego numeru lokalnego do obsługi klientów z terenu całego kraju, a także pozwala na zarządzanie połączeniami w przedsiębiorstwie.

Cloud.PBX nie wymaga żadnych instalacji u Klienta, a obsługę administracyjną zapewnia dostawca usługi.

Cloud.PBX różni się od tradycyjnej centrali tym, że:

 • nie wymaga zakupu sprzętu i wyposażenia biura w dodatkową infrastrukturę telekomunikacyjną,
 • centrala zarządzająca ruchem połączeń w firmie znajduje się poza siedzibą przedsiębiorstwa,
 • łączy wielooddziałową firmę, umożliwiając darmowe rozmowy między jej oddziałami dzięki uruchomieniu skróconych numerów wewnętrznych,
 • połączenia wychodzące poza centralę realizowane są przez tradycyjną sieć telefoniczną,
 • połączenia wewnątrz centrali realizowane są przez łącza internetowe,
 • usługa dodatkowa – E-Faks – umożliwia wysyłkę i odbiór faksów za pomocą panelu WWW, bądź poczty elektronicznej.

Dla kogo Wirtualna Centrala Telefoniczna ?

Wirtualna centrala telefoniczna jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które:

 • mają kilka rozproszonych geograficznie oddziałów,
 • nie chcą ponosić wysokich kosztów zakupu i utrzymania sprzętu,
 • chcą usprawnić komunikację wewnętrzną dzięki korzystaniu z numerów skróconych wewnątrz firmy,
 • chcą mieć możliwość kontroli nad pracownikami oraz wszystkimi połączeniami,
 • chcą usprawnić pracę, dzięki umożliwieniu wykonywania połączeń z telefonu IP lub komputera, z dowolnego miejsca, w którym dostępny jest Internet,
 • chcą uzyskać dostęp do statystyk i bilingów wszystkich połączeń,
 • chcą kontrolować koszty połączeń w całej organizacji, a także generować oszczędności,
 • poszukują nowych, bardziej innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych, odciążających ich od obowiązków związanych z utrzymywaniem zaplecza i sprzętu

Jak działa Wirtualna Centrala Telefoniczna ?

Wirtualna centrala cloud.PBX działa na zasadzie tradycyjnej centrali telefonicznej – obsługuje połączenia przychodzące i wychodzące oraz połączenia wewnątrz firmy.

Cała odpowiedzialność za utrzymanie i administrację systemu leży po stronie dostawcy.

Pracownicy korzystają z telefonów VoIP lub komputera – mogą dzwonić z każdego miejsca, gdzie dostępny jest Internet. Nie jest wymagane budowanie infrastruktury kablowej ani łącz telefonicznych.

System jest w pełni skalowalny – liczbę podłączonych użytkowników można zwiększać zgodnie z zapotrzebowaniem. Ważną zaletą rozwiązania wirtualnej centrali telefonicznej jest możliwość bezproblemowego i natychmiastowego przeniesienia usługi w dowolne miejsce na świecie.

Przykładowa funkcjonalość wirtualnej centrali Cloud.PBX

Funkcjonalności Wirtualnej Centrali Telefonicznej Cloud.PBX

Funkcjonalność usługi cloud.PBX jest na bieżąco rozbudowywana, aby w jak największym stopniu spełniała oczekiwania naszych Abonentów. Obecnie oferowana wirtualna centrala telefoniczna posiada następujące funkcjonalności:

Obszar Funkcjonalności
Nadzór i kontrola użytkowników • Nagrywanie oraz zapisywanie rozmów
• Wgląd w statystyki połączeń w formie przejrzystych wykresów (liczba i czas trwania wykonanych i odebranych połączeń)
• Wgląd w raporty danych z przeprowadzanych połączeń (np. liczba wykonanych połączeń, zarejestrowane nagrania)
Koordynacja pracy użytkowników • Tworzenie profili pracowników i przydzielanie im uprawnień – z poziomu jednego okienka
• Zestawienie danych o wszystkich pracownikach w jednym miejscu
• Dostosowanie liczby użytkowników do indywidualnych potrzeb
• Możliwość przypisania użytkowników do grup o określonej nazwie i numerze telefonu
• Definiowanie strategii wydzwaniania w ramach grupy: liniowo, losowo, karuzelowo oraz grupowo
• Wydzwanianie liniowe – wykonanie połączenia na numer grupy skutkuje wydzwonieniem numerów przypisanych do grupy; wydzwanianie odbywa się w kolejności dodawania numerów do grupy
• Wydzwanianie losowe – wykonanie połączenia na numer grupy skutkuje wydzwonieniem numerów przypisanych do grupy; wydzwanianie odbywa się w losowej kolejności
• Wydzwanianie karuzelowe – wykonanie połączenia na numer grupy skutkuje wydzwonieniem numerów przypisanych do grupy; wydzwanianie odbywa się w kolejności dodawania numerów do grupy, przy czym przy każdym nowym połączeniu wydzwanianie rozpocznie się od numeru następnego po tym, który odebrał połączenie poprzednie
• Wydzwanianie grupowe – wykonanie połączenia na numery grupy skutkuje wydzwonieniem numerów przypisanych do grupy; zostaną wydzwonione wszystkie numery jednocześnie
• Zastosowanie numerów skróconych (DDI) do komunikacji wewnętrznej w firmie
Kontrola kosztów • Biling połączeń
• Aktualny cennik
• Limitowanie kwotowe ilości wykonywanych połączeń per użytkownik
Zarządzanie danymi • Eksport danych do programów MS Excel lub arkusza kalkulacyjnego pakietu OpenOffice.org
• Zapis nagrań na dysku komputer
Zarządzanie połączeniami • Możliwość zdefiniowania per użytkownik tzw. czarnej listy, czyli listy frakcji, prefiksów bądź numerów telefonów, na które nie będzie można wykonać połączenia z systemu cloud.PBX
• Definiowanie numeru jakim będzie prezentował się dany użytkownik przy wykonywaniu połączenia wychodzącego
• Blokada prezentacji numeru
• Ustawienie jednego z czterech rodzajów przekierowań połączeń przychodzących: bezwarunkowe, w przypadku braku odpowiedzi, w przypadku zajętości oraz w przypadku niedostępności; przekierowanie będzie wykonane na wskazany numer telefonu, bądź na pocztę głosową
• Przekierowanie bezwarunkowe – przekazanie wszystkich połączeń przychodzących na numer użytkownika
• Przekierowanie przy braku odpowiedzi – przekazanie połączeń przychodzących na numer użytkownika w przypadku nie odebrania połączenia
• Przekierowanie przy zajętości – przekazanie połączeń przychodzących na numer użytkownika w przypadku, gdy jego linia jest zajęta
• Przekierowanie przy nieosiągalności – przekazanie połączeń przychodzących na numer użytkownika w przypadku, gdy numer jest niedostępny, np. wyłączono telefon
• Monitoring linii – umożliwia monitoring stanu linii telefonu oraz informowanie o nim na urządzeniach obsługujących tą funkcjonalność
Funkcje dostępne dla użytkownika • Wgląd w listę wykonanych i odebranych połączeń
• Odsłuchiwanie nagrań własnych rozmów
• Praca z dowolnego miejsca, w którym dostępny jest Internet
• Ustawienie przekierowania na swoim numerze
• Panel konfiguracyjny dla modułów sekretarskich Yealink
• Wgrywanie i konfiguracja zapowiedzi głosowych
• MOH – Music on hold
Faksy • Wysyłka i odbiór faksu za pośrednictwem faksu analogowego (po podłączeniu przez bramkę VoIP)
• Wysyłka i odbiór faksu za pośrednictwem panelu WWW usługi
• Przekazanie odebranego faksu na wskazany przez użytkownika adres e-mail
• Pełna historia faksów odebranych i wysłanych
• Możliwość zdefiniowania daty i godziny wysyłki faksu
• Wysyłka faksu do wielu odbiorców

Usługi dodatkowe Cloud.PBX – integracja

Wirtualna Centrala Telefoniczna Cloud.PBX może być w pełni zintegrowana z innymi systemami wirtualnymi:

Systemem automatycznych komunikatów głosowych – Cloud.IVR – system zapowiedzi głosowych, umożliwiający podwyższenie jakości obsługi klienta i przekazanie automatycznej informacji lub pokierowanie do odpowiedniego działu firmy.

Systemem dla Call-Center Cloud.CC – wirtualne call center, wspierające procesy sprzedaży i monitorowania pracy telemarketerów.

Systemem CRM – Cloud.CRM – system do zarządzania relacjami z klientami oraz skutecznego planowania i organizacji pracy

Cena usług Wirtualnych Central Telefonicznych Cloud.PBX – konsultacje

Cena usług Wirtualnej Centrali Telefonicznej Cloud.PBX zależy m.in. od ilości abonentów oraz długości trwania umowy. Zapraszamy do kontaktu z nami, co pozwoli na poznanie Państwa potrzeb i przygotowanie indywidualnie dopasowanej oferty.

Zapewniamy możliwość bezpłatnego przetestowania usługi Cloud.PBX i zapoznania się w praktyce z jej zaletami.