Menu Zamknij

Połączenia telekonferencyjne w centralach Platan


Połączenia telekonferencyjne

Opis połączeń telekonferencyjnych w centralach Platan

Platan oferuje systemy telekonferencji, które dotychczas dostępne były tylko w rozbudowanych i kosztownych systemach telekomunikacyjnych. Konferencje są standardowym wyposażeniem central Micra oraz Libra. Z konferencji mogą więc korzystać także użytkownicy małych i średnich central – począwszy od sieci dla 8 abonentów. Telekonferencje w systemach Platan dostępne są dla abonentów sieci wewnętrznej jak i numerów miejskich – w tym GSM i IP. Warunkiem korzystania jest zakup licencji na określoną ilość uczestników telekonferencji.

Konferencje można zorganizować w następujący sposób:

Typy konferencji

Konferencja, którą może rozpocząć tylko abonent wewnętrzny centrali, który posiada do tego uprawnienia

W konferencji mogą brać udział abonenci wewnętrzni. Konferencję może utworzyć i rozpocząć tylko abonent wewnętrzny, który ma nadane uprawnienia w programie komputerowym. Kolejnych abonentów może dodać tylko abonent rozpoczynający konferencję. 
Możliwe konfiguracje konferencji:

  • 1 ab. miejski do 7 ab. wewnętrznych
  • 2 ab. miejskich 1 ab. wewnętrzny
Połączenie konferencyjne z linią miejską

Abonent wewnętrzny centrali ma możliwość dołączenia do prowadzonej rozmowy miejskiej maksymalnie 7 abonentów wewnętrznych. W centrali można równocześnie prowadzić 16 konferencji.

Konferencja okólnik

Usługa ta umożliwia jednoczesne połączenie się i rozmowę konferencyjną kilku abonentów wewnętrznych. W konferencji OKÓLNIK może brać udział do 8 osób łącznie z osobą wywołującą. Wywoływani uczestnicy OKÓLNIKA powinni zostać zdefiniowani jako Grupa Wspólnego Wywołania w programie komputerowym. Konferencja typu OKÓLNIK będzie zestawiona do pierwszych 8-u użytkowników w GWW. Z konferencji takiej mogą korzystać np.: kierownicy działów, strażnicy w różnych punktach budynku itp.

Telefony konferencyjne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą telefonów konferencyjnych. Aby przejść do strony z telefonami konferencyjnymi proszę kliknąć więcej.