Menu Zamknij

Serwery faksów


Serwery faksów pozwalają na elektroniczny odbiór dokumentów faksowych powodując tym samym dostępność do nich z każdego miejsca z dostępem do Internetu. Serwery faksów pozwalają budować elektroniczny system obiegu dokumentów często integrujący się z systemami CRM, co skutkuje:

  • możliwością odczytania faksu również poza firmą,
  • skróceniem czasu potrzebnego na zapoznanie się z dokumentami,
  • szybką eliminację niechcianych treści,
  • oszczędności w zużyciu materiałów eksploatacyjnych.
  • automatyzację wysyłania faksów wolumenowych (np. automatyczne wysyłanie faktur do kontrahentów),
  • archiwizację wszystkich wysłanych i otrzymanych faksów,
  • możliwość definiowania osobnych numerów faksu dla różnych osób/działów,

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem widzianym od strony użytkownika jest faks przychodzący w postaci wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej.

Wdrażane przez nas rozwiązania faksowe opierają się na serwerach wyposażonych w karty faksowe cyfrowe i/lub analogowe podłączone do centralki telefonicznej lub linii miejskiej (stosujemy rozwiązania Brooktrout, Mainpine, Eicon, Dialogic). Do naszych najczęstszych wdrożeń należy integracja faksu z serwerem Microsoft Exchange – faksy widoczne są w postaci wiadomości e-mail z załącznikiem w programie MS Outlook i udostępniane są uprawnionym użytkownikom. Dodatkowo użytkownicy zyskują możliwość wysyłania faksów wprost ze swojego programu pocztowego wpisując w miejsce adresu e-mail adresata jego numer faksu. Wykorzystując łącza ISDN i numerację DDI każdy pracownik może dysponować indywidualnym numerem wirtualnego faksu.

Serwery faksów zintegrowane z systami CRM lub serwerem pocztowym, usługi fax2mail i mail2fax