Menu Zamknij

Automatyczny Serwis Telefoniczny Cloud.IVR


Automatyczny Serwis Telefoniczny Cloud.IVR - System komunikatów telefonicznych Cloud.IVR

Cloud.IVR jest systemem indywidualnych zapowiedzi głosowych, dzięki któremu dzwoniący zostają automatycznie przekierowani do odpowiednich działów lub osób w firmie.

Cloud.IVR to zdefiniowane, indywidualne zapowiedzi głosowe oraz reguły postępowania.

Cloud.IVR nie wymaga żadnych instalacji u Klienta, a obsługę administracyjną zapewnia dostawca usługi.

Cloud.IVR umożliwia zdefiniowanie komunikatów i kierowanie połączeń wraz z warunkami (takimi jak zajętość, wyznaczone daty czy godziny) oraz generowanie statystyk ruchu dla poszczególnych wariantów wybieranych przez dzwoniących

Dla kogo usługa komunikatów głosowych IVR ?

System zapowiedzi głosowych Cloud.IVR jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy:

  • chcą mieć możliwość obsługiwania większej ilości klientów – dzięki wielopoziomowemu systemowi zapowiedzi klienci zostają przekierowani od razu do odpowiedniego działu,
  • chcą zoptymalizować procesy obsługi klienta – dzięki możliwości identyfikowania tematu rozmowy i kolejkowania połączeń,
  • chcą wykreować odpowiedni wizerunek swojej firmy, a także wzmocnić jej prestiż i rozpoznawalność – dzięki jednemu, atrakcyjnemu numerowi infolinii, niezależnie od ilości oddziałów firmy,
  • chcą mieć możliwość monitorowania i rejestrowania połączeń oraz nagrywania rozmów,
  • chcą efektywniej wykorzystać zasoby własne firmy – dzięki możliwości kontrolowania pracowników,
  • chcą mieć do dyspozycji elastyczny system w pełni dostosowany do swoich wymagań,
  • poszukują nowych, bardziej innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych, odciążających ich od obowiązków związanych z utrzymywaniem zaplecza i sprzętu

Jak działają zapowiedzi głosowe Cloud.IVR ?

Automatyczny Serwis Telefoniczny Cloud.IVR - Przykładowa funkcjonalność automatycznego serwisu telefonicznego Cloud.IVR

Funkcjonalności automatycznego serwisu telefonicznego Cloud.IVR

Funkcjonalność usługi automatycznego serwisu telefonicznego cloud.IVR jest na bieżąco rozbudowywana, aby w jak największym stopniu spełniała oczekiwania naszych Abonentów. Obecnie usługa ta posiada następujące funkcjonalności:

Obszar Funkcjonalności
Scenariusz kierowania połączeń • Indywidualny, wielopoziomowy system zapowiedzi głosowych
• Kierowanie połączeń w zależności od daty i godziny, zajętości konsultantów oraz strefy numeracyjnej, z której wykonano połączenie
• Procentowa dystrybucja wywołań na numery docelowe
• Kolejkowanie połączeń według jednego z czterech algorytmów:
• Kolejka liniowa – kierowanie połączeń na numery docelowe w określonej kolejności tych numerów
• Kolejka losowa – losowy wybór konsultanta
• Według liczby odebranych połączeń – w pierwszej kolejności połączenie jest kierowane do konsultanta mającego najmniej odebranych połączeń, następnie kolejność jest wyznaczana losowo
• Dzwoń do wszystkich – jednoczesne wywołanie do wszystkich konsultantów
• Blokowanie połączeń z sieci komórkowych
Poczta głosowa
Nadzór i kontrola konsultantów • Nagrywanie oraz zapisywanie rozmów
• Wgląd w raporty danych z przeprowadzanych połączeń (np. liczba wykonanych połączeń, zarejestrowane nagrania)
• Bieżący monitoring pracy infolinii (ilość połączeń odebranych, nieodebranych, czas oczekiwania na połączenie z konsultantem)
Statystyki i raporty • Ilość połączeń wykonanych na infolinię
• Ilość połączeń obsłużonych
• Ilość połączeń nieodebranych
• Ilość rozłączeń przed połączeniem z kolejką konsultantów
• Ilość połączeń wykonanych poza godzinami pracy infolinii
• Minimalny, średni i maksymalny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem
• Minimalny, średni i maksymalny czas dokonania wyboru ścieżki przejścia
Zarządzanie danymi • Eksport danych do programów MS Excel lub arkusza kalkulacyjnego pakietu OpenOffice.org
• Zapis nagrań na dysku komputer

Pytania i konsultacje – zapytanie o ofertę

Usługa Automatycznego Serwisu Telefonicznego Cloud.IVR jest rozszerzeniem usługi wirtualnej centrali telefonicznej Cloud.PBX i może realizować wiele celów i funkcji. Zachęcamy do kontaktu z nami, co pozwoli na bliżenie Państwu funkcjonalności Cloud.IVR i przedstawienie oferty.

Zapewniamy możliwość bezpłatnego przetestowania usługi wirtualnej centrali telefonicznej oraz Automatycznego Serwisu Telefonicznego Cloud.IVR i zapoznania się w praktyce z jej zaletami i możliwościami.

Oferujemy także nagranie profesjonalnych zapowiedzi i komunikatów głosowych przez zawodowych lektorów.