Menu Zamknij

SLICAN SenderSMS


Ogólna charakterystyka SenderSMS

W dobie smartfonów i telefonów komórkowych często wysyłamy dziesiątki, setki czy nawet tysiące SMS-ów. Powiadamianie pacjentów o wizytach, studentów o egzaminach czy klientów o promocjach to codzienność. SenderSMS ułatwia taką wysyłkę. Aplikacja służy do seryjnego wysyłania wiadomości SMS z wykorzystaniem serwerów SLICAN.

Jej głównym zadaniem jest zapewnienie skutecznej komunikacji SMS zarówno w kontaktach z kontrahentami, klientami lub też celach marketingowych oraz typowo informacyjnych z pacjentami, studentami czy centrami powiadamiania SMS (Urzędy Powiatowe, Gminne, Miejskie, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Szerokie możliwości funkcjonalne praktycznie nie ograniczają zakresu zastosowań aplikacji. Marketing mobilny nigdy nie był taki łatwy.

Slican SenderSMS

Funkcjonalność

 • Tworzenie kontaktów, grup kontaktów
 • Szablony wiadomości(prywatne, publiczne)
 • Personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu
 • Automatyczne rejestrowanie i wyrejestrowanie kontaktu na podstawie przesłanego kodu SMS
 • Obsługa polskich znaków diakrytycznych
 • Wiadomości typu „flash”
 • Rejestrowanie wiadomości przychodzących, wychodzących wraz z raportami doręczeń
 • Zabezpieczenie przed wysłaniem wiadomości na wybrane numery (czarna lista)
 • Import/eksport kontaktów
 • Wielopoziomowy dostęp do aplikacji (administrator, zarządzający, obsługa)
 • Obsługa wielu bramek GSM

Struktura i działanie

Kreator pierwszego uruchomienia.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji startuje kreator, którego zadaniem jest utworzenie głównego nieusuwalnego operatora(administrator) oraz skonfigurowanie:

 • połączenia z centralą
 • konfiguracja bramek GSM przeznaczonych dla systemu
 • konfiguracja parametrów globalnych SMS oraz lokalnych administratora
 • przydzielenie bramek GSM obsługiwanych przez administratora
Slican SenderSMS

Teraz można przystąpić do przygotowania aplikacji do działania.

Konfiguracja systemu.

Po zalogowaniu się do systemu konfigurujemy system, którego interface jest przejrzysty i przyjazny dla uzytkownika. W poszczególnych zakładkach możemy dodawać kontakty, definiować grupy, do których można dodawać kontakty oraz umożliwiające automatyczne zapisywanie i wypisywanie się odbiorców, konfigurować operatorów systemu i określić ich uprawnienia.

Slican SenderSMS

Wysyłanie wiadomości.

Główną funkcjonalnością aplikacji jest możliwość wysyłania wiadomości SMS do zdefiniowanej listy odbiorców. Można to wykonać w oknie głównym aplikacji. Aplikacja umożliwia wysyłanie wiadomości tylko i wyłącznie na żądanie operatora. Wysłanie będzie możliwe w przypadku wypełnienia pola „Treść” oraz gdy aplikacja połączona jest z centralą. Maksymalna długość wiadomości wynosi 160 znaków. W przypadku długich wiadomości SMS aplikacja dzieli je przy wysyłaniu na części nadając im wspólny identyfikator. W przypadku użycia polskich znaków diakrytycznych długość pojedynczej wiadomości skraca się do 70 znaków.

Listy odbiorców można tworzyć na kilka sposobów:

 • wybierając interesującą nas Grupę
 • wybierając konkretne Kontakty
 • dodając numery ręcznie

Slican SenderSMS

Po dodaniu odbiorców, wybraniu lub stworzeniu szablonu wiadomości i zdefiniowaniu jej treści wysyłka jest dziecinnie prosta. Wystarczy kliknąć przycisk „Wyślij” w oknie głównym sendera. Oczywiście każdy z operatorów w zależności od przydzielonych uprawnień może zdefiniować dodatkowe elementy takie jak np „czarna lista”.

Uprawnienia operatorów można podzielić na 3 kategorie:

Administrator – Główny operator systemu, ustanowiony podczas pierwszego uruchomienia, ma wszystkie uprawnienia.

 • dodawanie/usuwanie operatorów typu zarządzający, obsługa oraz przydzielanie
 • dozwolonych bramek GSM
 • dostęp do konfiguracji globalnej
 • dostęp do konfiguracji lokalnej
 • konfiguracja czarnej listy
 • tworzenie kontaktów, grup kontaktów, szablonów wiadomości
 • personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu
 • zlecanie wysłania wiadomości do dowolnie zdefiniowanej liczby grup, kontaktów
 • zlecenie wysłania wiadomości do dowolnych numerów GSM wprowadzonych ręcznie
 • przegląd wiadomości wysłanych, odebranych oraz raportów
 • eksport danych, kontaktów do pliku csv
 • import kontaktów z pliku csv

Zarządzający

 • dodawanie/usuwanie operatorów typu obsługa oraz przydzielanie dozwolonych bramek GSM
 • dostęp do konfiguracji lokalnej
 • tworzenie kontaktów, grup kontaktów, szablonów wiadomości
 • personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu
 • zlecanie wysłania wiadomości do dowolnie zdefiniowanej liczby grup, kontaktów
 • zlecenie wysłania wiadomości do dowolnych numerów GSM wprowadzonych ręcznie
 • przegląd wiadomości wysłanych, odebranych oraz raportów
 • eksport danych, kontaktów do pliku csv
 • import kontaktów z pliku csv

Obsługa

 • dostęp do konfiguracji lokalnej
 • personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu
 • zlecanie wysłania wiadomości do dowolnie zdefiniowanej liczby grup, kontaktów
 • przegląd wiadomości wysłanych

Praca sieciowa.

Aplikacja umożliwia prace sieciową polegającą na współdzieleniu wspólnej bazy danych zainstalowanej na dedykowanym serwerze.

Wymagania sprzętowe

Wymagania minimalne.

W celu zainstalowania aplikacji SenderSMS spełnione muszą zostać następujące wymagania:

 • Komputer taktowany zegarem nie mniej niż 800MHz
 • Pamięć RAM komputera nie mniej niż 1GB
 • WindowsXP SP2 lub nowszy

Uwaga! SenderSMS współpracuje z firmware central w wersji 6.22 lub wyższym

Uprawnienia i licencje

 • Działanie aplikacji SenderSMS jest licencjonowane i jej używanie wymaga wykupienia odpowiedniej licencji
 • Zakupiony kod licencji jest wprowadzany w trakcie konfiguracji centrali i decyduje o ilości bramek GSM, które mogą być wykorzystywane przez aplikację
 • Licencjonowanie aplikacji nie ma wpływu na jej instalację. Wersję instalacyjną programu można pobrać ze strony domowej Slican i zainstalować program na swoim komputerze, wprowadzając po instalacji odpowiednie, niezbędne do połączenia aplikacji z centralą dane