Menu Zamknij

Centralka telefoniczna SAMSUNG OfficeServ 7070


Ogólna charakterystyka centrali telefonicznej Samsung OfficeServ 7070

Centrala telefoniczna SAMSUNG OfficeServ 7070 to potężna centrala telefoniczna nowej generacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. OfficeServ 7070 to sprzęt telekomunikacyjny specjalnie przeznaczona na potrzeby biznesu.

Centrala telefoniczna Samsung OfficeServ 7070

Funkcje centrali telefonicznej SAMSUNG OfficeServ 7070

Ogólne funkcje centrali:

  • Pojemność jednej jednostki – do 52 telefonów wewnętrznych
  • Do 28 zewnętrznych linii analogowych
  • Wsparcie ISDN PRI i VoIP (SIP, H.323, SPNet)
  • Sieć bezprzewodowa Wi-Fi
  • Zapowiedzi / Poczta głosowa
  • Przewodowe i bezprzewodowe telefony IP
  • Interfejs WEB do programowania