Menu Zamknij

Naso CC – System statystyk i Call Center dla central telefonicznych Platan

Naso CC – statystyki połączeń + call center

Naso CC - statystyki połączeń + call center

System Naso CC to oprogramowanie klasy Call Center pozwalające na obsługę ruchu przychodzącego jak i wychodzącego. Naso CC pozwala na rozszerzenie funkcjonalności central telefonicznych Platan o funkcje typowe dla systemów Call center takie jak: zarządzanie ruchem, aplikacja agenta pozwalająca na logowanie oraz prezentację informacji o połączeniach, statystyki połączeń oraz pracy agentów. Naso CC pozwala na zintegrowanie istniejącej bazy klientów w celu ich identyfikacji przy prowadzeniu rozmów.

System składa się z kilku elementów:

 • aplikacji serwerowej integrującej się z centralą telefoniczną Platan
 • aplikacji konsultanta
 • aplikacji supervisora

Naso CC Server

Naso CC Server wykorzystuje komunikację z centralami telefonicznymi Platan za pomocą protokołu PCTI. Serwer integruje się z centralą telefoniczną, pozwalając zarządzać logowaniami do grup GWW (Grupy Wspólnego Wywoływania) oraz monitorować wszystkie połączenia telefoniczne dla zdefiniowanych numerów wewnętrznych.

Aplikacja konsultanta

Aplikacja konsultanta pozwala na logowanie się do systemu, będące jednocześnie zgłoszeniem gotowości do odbierania lub wykonywania połączeń. Konsultant widzi informacje o połączeniu, zidentyfikowanym kliencie oraz o kolejce oczekujących do niego połączeń. Logowanie pozwala rejestrować czas pracy konsultantów poświęcony na obsługę telefonów jak i innych prac (możliwość definiowania dowolnych statusów pracy).

Aplikacja supervisora

Aplikacja supervisora pozwala na wgląd w bieżący status pracy konsultantów, kolejek oczekujących połączeń oraz analizowanie statystyk pracy konsultantów (listy połączeń, ilości połączeń, wydajność pracy), Służy także do definiowania użytkowników, linii, kolejek. Wielopoziomowe uprawnienia pozwalają na stworzenie kont dla supervisorów zarządzającymi róznymi działami w firmie.

Dostępne wersje Naso CC

System Naso CC dostępny jest w dwóch wersjach:

 • Naso CC LITE – tylko z aplikacją supervisora, agenci logują się do grup z telefonów
 • Naso CC Standard – z aplikacją supervisora i agenta
Różnice w funkcjonalności wersji Naso CCWersja LITEWersja standard
logowanie do grup GWW z telefonuX
logowanie do grup GWW z aplikacji agentaX
dostępne dowolne (definiowalne) statusy przerw dla agentówX
aplikacja supervisora z pełnymi statystykamiX
aplikacja agenta z prezentacją dzwoniącego klienta, przeglądaniem historii połączeń i statusówX

Specyfikacja systemu

Naso CC Server

 • Monitorowanie pracy agentów
 • Status agenta (zalogowany czy nie)
 • Status telefonu
 • Monitorowanie kolejek połączeń do poszczególnych grup agentów
 • Monitorowanie Infolinii zdefiniowanych w centrali Platan
 • Rejestrowanie informacji o wszystkich połączeniach (zrealizowanych i niezrealizowanych)
 • Integracja z bazą danych klientów w celu identyfikacji numerów dzwoniących i zapisywania ich w statystykach połączeń

Naso CC Agent – aplikacja agenta

 • logowanie do systemu (zgłoszenie gotowości do obsługi połączeń)
 • zmiany statusów agenta (np. przerwa w trakcie której połączenia nie są kierowane do danego agenta)
 • wyświetlanie informacji o kolejce oczekujących klientów w poszczególnych infoliniach
 • wyświetlanie informacji o bieżącym połączeniu (numer dzwoniący, nazwa klienta jeżeli został zidentyfikowany, dane z Infolinii)
 • czas rozmowy
 • przeglądanie historii połączeń
 • przeglądanie historii zmian statusów
 • lista połączeń nieodebranych
Naso CC Agent - aplikacja agenta

Naso CC Supervisor

 • podgląd bieżącego statusu wszystkich agentów
 • podgląd bieżącego statusu linii telefonicznych (kierunek połączenia, numer dzwoniący, godzina rozpoczęcia rozmowy)
 • podgląd bieżącego stanu grup GWW
 • przeglądanie historii połączeń
 • przeglądanie historii zmian statusów agentów
 • przeglądanie informacji o kolejkach na Infolinii (aktualna długość, ilość dostępnych agentów)
 • raporty z pracy agentów
 • czas pracy w tym podział na efektywną pracę, przerwy
 • ilości i czas zrealizowanych połączeń w podziale na przychodzące (przez Infolinie i bezpośrednio) oraz wychodzące
 • rozkład godzinowy połączeń w celu wyszukiwnia godzin największego obciążenia pracą (z podziałem na połączenia obsłużone i nieobsłużone)
Naso CC Supervisor