Menu Zamknij

Modułowe centrale telefoniczne Elmeg ICT PABX


Dostępne moduły Elmeg

elmeg DECT multicell 2 / DECT multicell 4

Centrale Elmeg - moduły

Rozszerzenie (moduł) dla central telefonicznych  elmeg ICT


Moduł kontrolera systemu bezprzewodowego Elmeg DECT 400 występuje w dwóch wersjach: dla 2 lub 4 stacji bazowych DECT rfp.  Pojedynczą stację bazową podłącza się do modułu za pomocą przewodu 2-żyłowego o długości nawet do 1000 metrów. Zasięg radiowy bazy rfp określony standardem to do 300m w terenie otwartym i do 50m w zubudowie. 

 • do 40 słuchawek bezprzewodowych 
 • 8 (DECT 400-2) lub 16 (DECT 400-4) jednoczesnych kanałów rozmównych (każda baza rfp udostępnia 4 kanały rozmówne) 
 • zasięg radiowy każdej bazy może być zwiększany za pomocą repeaterów, których w systemie może być nawet 120

elmeg 2 POTS / 4 POTS

Centrale Elmeg - moduły

Rozszerzenie (moduł) dla central telefonicznych elmeg ICT


Moduły Elmeg POTS
 (Plain Old Telephone Service) oferują możliwość podłączenia do centrali telefonicznej Elmeg ICT standardowych miejskich linii analogowych. Najczęściej wykorzystywane jest to do integracji z centralą telefoniczną ICT posiadanych dostępów POTS, które nie mogą być zamienione na nowocześniejszy dostęp cyfrowy ISDN (linie analogowe z usługą xDSL, stare linie zakładowe).  W niektórych przypadkach moduły POTS służą do podłączania bramek GSM, jeżeli nie można ich zintegrować z system ICT przez port analogowy wewnętrzny.

 • możliwość podłączenia 2 (2 POTS) lub 4 (4 POTS) linii analogowych miejskich  
 • wspomaganie funkcji CLIP, taryfikacji, wybierania tonowego i dekadowego

elmeg PRI

Rozszerzenie (moduł) dla central telefonicznych elmeg ICT


Moduł Elmeg PRI
 umożliwia podłączenie do centrali telefonicznej ICT dostępu PRI z 30 cyfrowymi kanałami (30B+D), co jest szczególnie ważne dla firm z dużą ilością jednoczesnych połączeń np. centrala firmy, call center itp. W zależności od potrzeb, możliwa jest także obsługa mniejszej liczby kanałów oferowanych przez operatora np. 15B+D. 

 • do 30 miejskich kanałów B 
 • 4-żyłowy interfejs 
 • wspomagany przez centralę telefoniczną ICT88/880 (ICT46 nie obsługuje modułu PRI)

elmeg 4 Up0 / 8 Up0

Rozszerzenie (moduł) dla central telefonicznych elmeg ICT


Moduł z cyfrowymi interfejsami Up0
 (pełna funkcjonalność ISDN) udostępnianymi za pomocą 2-żyłowej instalacji kablowej na odległość do 1000m.  Do każdego styku Up0 podłączyć można albo konwerter Up0/S0 albo jeden telefon systemowy Elmeg CS290-U lub CS410-U (są one fabrycznie wyposażone w taki konwerter). Każdy telefon systemowy CSxxx-U posiada interfejs ISDN S0 z konwertera do którego podłączyć można standardowe urządzenie ISDN np. telefon systemowy CS w wersji S0. Oznacza to, że w takim przypadku na jednym styku Up0 pracowac będą równocześnie dwa urządzenia.  

 • moduł w wersji z 4 lub 8 portami Up0 
 • każdy port Up0 to dwa kanały cyfrowe B (2B+D) 
 • wspomaganie telefonów systemowych ze stykiem Up (jeden telefon Up0 na jednym porcie Up0) 
 • wspomaganie telefonów systemowych ze stykiem S0 przy wykorzystaniu opcjonalnego konwertera Up0/S0 
 • 2-żyłowy interfejs czyli możliwość adaptacji istniejącego okablowania

elmeg 2 S0 / 4 S0

Rozszerzenie (moduł) dla central telefonicznych elmeg ICT


Moduły z 2 lub 4 dodatkowymi portami S0
. Jeżeli porty używane są jako wewnętrzne, każdy udostępnia dwa kanały B i do każdego można podłączyć maksymalnie do 8 urządzeń ISDN np. telefony, karty do PC. Optymalną funkcjonalność uzyskuje się jednak przy dwóch urządzeniach na jednym porcie S0. Na każdym module jeden port jest konfigurowalny i może może być używany jako port zewnętrzny (do podłączania linii miejskiej ISDN z numeracją MSN lub DDI).

 • 2 lub 4 porty S0 ze wspomaganiem telefonii systemowej 
 • w tym 1port S0 konfigurowalny do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego 
 • wszystkie S0 z pełenym zestawem funkcji ISDN 
 • przełączniki rezystancji końcowych

elmeg 4a/b / 8 a/b

Centrale Elmeg - moduły

Rozszerzenie (moduł) dla central telefonicznych elmeg ICT


Moduły z czterema (4a/b) lub ośmioma (8 a/b)
 portami analogowymi wewnętrznymi, wykorzystywanych do podłączania telefonów (także bezprzewodowych), faksów grupy 2/3, modemów i automatycznych sekretarek. Na każdym porcie analogowym udostępniona jest funkcja prezentacji numeru (CLIP) w formacie FSK oraz funkcja informacji o opłacie (12 lub 16 kHz). Dodatkowo, co jest ważne w warunkach polskich, każde urządzenie może mieć ustawioną inną długość sygnału FLASH (100 – 1000ms) 

 • 4 lub 8 portów analogowych wewnętrznych 
 • prezentacja numerów CLIP, CLIP off Hook oraz taryfikacja 
 • wyświetlanie nazwy (CNIP)

elmeg Router ICT

Rozszerzenie (moduł) dla central telefonicznych elmeg ICT


Moduł rutera umożliwia bezpieczne podłączenie sieci lokalnej LAN do Internetu przez łącze ISDN lub szerokopasmowy dostęp xDSL (WAN). Bardzo łatwa konfiguracja i bogaty zestaw funkcji to najważniejsze atuty tego rozwiązania. Dzięki ruterowi możliwe jest konfigurowanie centralek ICT przez sieć LAN (IP) oraz sieciowy dostęp do funkcjonalności CAPI i TAPI. 

 • 1xLAN (RJ45, 10/100Base TX), 1xWAN (RJ45, 10/100Base TX) 
 • DNS, DHCP, PPPoE, PPtP, NAT, mapowanie portów, DynDNS, DNSProxy, ARP, IP, ICMP,  TCP 
 • automatyczny dostęp do Internetu oraz fallback przez ISDN 
 • obsługa połączeń do maks. 10 dostawców Internetu xDSL/ISDN  
 • łatwy w konfiguracji filtr pakietów (firewall) z kreatorem automatycznym firewall  
 • serwer RAS ISDN: do 4 jednoczesnych połączeń dla zdalnych użytkowników przez ISDN, oddzwanianie (callback) 
 • sieciowe sterowniki LAN-TAPI/LAN-CAPI dla 10 użytkowników z możliwością rozszerzenia (50 opcjonalnie)

elmeg FSM

Centrale Elmeg - moduły

Rozszerzenie (moduł) dla central telefonicznych elmeg ICT


Moduły antyprzepięciowe FSM
 skutecznie zabezpieczają systemy ICT przed przepięciami elektrycznymi. Linia na której wystąpiło przepięcie zostaje zwarta do uziemienia. Stosowanie niniejszych zabezpieczeń jest zalecane szczególnie w sytuacjach, gdy do systemów ICT podłączane są urządzenia z własnym zasilaniem np. faksy, komputery PC, … Moduły Elmeg FSM pakowane są po 4 sztuki, jedna sztuka zabezpiecza jeden port cyfrowy S0 lub dwa porty analogowe a/b.


elmeg Kontakty

Rozszerzenie (moduł) dla central telefonicznych elmeg ICT


Moduł kontaktów
 jest typowym modułem sterującym, który w połączeniu z funkcjami centralki staje się poważnym narzędziem do budowy zaawansowanych systemów sygnalizacyjno-sterujących. Moduł posiada: 

 • 6 styków wejściowych tzw. sensorów do podłączania np. czujek alarmowych, przycisków i innych sygnałów zewnętrznych:
  – reakcja na zwarcie lub przerwanie obwodu
  – system powiadamiania telefonicznego w połączeniu z zapowiedziami słownymi
  – mozliwość zapisywania zdarzeń alarmowych na karcie pamięci SMC
 • 3 styków przełączalnych tzw. aktorów do których można podłączać rozmaite urządzenia zewnętrzne którymi chcemy sterować np. otwieranie bram, systemy podlewania, oświetlenie budynków itp.  
  – styki 3 żyłowe, przełączalne
  – zdalne sterowanie stykami np. z komórki

Przykład zastosowania:
Czujnik podłączony do sensora-1 wykrywa obecność wody na podłodze i sygnalizuje to centralce elmeg (proste zwarcie styków sensora). Centralka telefoniczna automatycznie uruchamia styk aktora-1 (zwiera jego styki) do którego podłączony jest wyłącznik głównego zaworu wody w budynku (odcina dopływ wody) oraz dzwoni pod zaprogramowane numery telefonów alarmowych. U osób odpowiedzialnych za usuwanie awarii dzwonią telefony z sygnalizacją numeru alarmowego. Po odebraniu połączenia odtwarzana jest w słuchawce wiadomość głosowa z centralki np. „uwaga, zalanie 1 piętra w budynku głównym”. Osoba która otrzymała taki komunikat alarmowy dzwoni do centralki telefonicznej i po podaniu zaprogramowanego wcześniej hasła uruchamia odpowiednim kodem styki aktora-2. Podłączony do aktora-2 wyłącznik prądu odcina zasilanie na zalanym obiekcie…..


elmeg NSP

Rozszerzenie (moduł) dla central telefonicznych elmeg ICT

Moduł NSP, który w momencie zaniku zasilania centralki telefonicznej powoduje przełączenie zasilania styku S0 z centrali miejskiej na wybrany wewnętrzny port S0. Dzięki temu, na tym porcie pracować może jeden telefon np. CS400xt, który wspomaga funkcję pracy w trybie awaryjnym. 

Alternatywnie, w celu zapewnienia ciągłości zasilania dla całego systemu zaleca się używanie zsilaczy awaryjnych UPS dla urządzeń transformatorowych.


elmeg TFE

Rozszerzenie (moduł) dla central telefonicznych elmeg ICT


Moduł Elmeg TFE
 jest nazywany modułem domofonu, gdyż umożliwia podłączenie praktycznie dowolnego typu domofonu (2-żyłowe lub 4-żyłowe instalacje), wspomaga trzy lub cztery przyciski dzwonka łącznie z automatycznym otwieraniem drzwi i dwukierunkowym kanałem głosowym. Jest to także moduł sterujący: posiada dodatkowe styki bezpotencjałowe umożliwiające podłączenie zewnętrznych sterowników (bramy, zapalania światła, itp.). Podłączony domofon traktowany jest jak wewnętrzny telefon tzn. można go przełączyć po godzinach pracy na numer zewnętrzny np. domowy. 

 • wspomaganie domofonów z 2 lub 4 żyłową instalacją rozmówną 
 • styk sterujący otwieraniem furtki 
 • 3 lub 4 przyciski dzwonka 
 • 1 styk sensora, 2 styki włącznika (aktora)

Moduły VoIP dla systemów elmeg ICT

elmeg Gateway VoIP-VPN

Centrale Elmeg - moduły

Rozszerzenie (moduł) dla central telefonicznych elmeg ICT


Gateway VoIP-VPN
 jest  idealnym dodatkiem do central telefonicznch elmeg ICT. Łączy on ze sobą nowoczesną telefonię internetową Voice over IP (VoIP) z bezpieczną wymianą danych przez VPN.
W module zintegrowano 2 gniazda rozszerzeń dla modułów M 4 DSP lub M 8 DSP. Dzięki nim Gateway VoIP-VPN wyposażony może być w cyfrowe kanały głosowe o wysokiej kompresji do połączeń pomiędzy urządzeniami IP a tradycyjną siecią telefoniczną PSTN.


Więcej o telefonii internetowej VoIP w centralach telefonicznych Elmeg…


elmeg M 4 DSP | M 8 DSP

Centrale Elmeg - moduły

Rozszerzenie (moduły) dla modułu elmeg Gateway VoIP/VoVPN


Moduły rozszerzeń M 4 DSP oraz M 8 DSP
 zamieniają moduł Gateway VoIP-VPN w kompletną bramkę pomiędzy sieciami telekomunikacyjnymi a siecią IP. Pozwalają przesyłać głosowe pakiety IP do tradycyjnej sieci telefonicznej i na odwrót.