Menu Zamknij

Modułowe centrale Elmeg ICT PABX


Funkcje głosowe

Elmeg ICT – Profesjonalne aplikacje głosowe w Twoim systemie. Dzięki zintegrowanym aplikacjom głosowym, zawartym już w podstawowym modelu, nie ma potrzeby późniejszego wyposażania centralki telefonicznej w funkcje głosowe. Tym samym unikamy dodatkowych kosztów związanych z taką rozbudową, co w porównaniu z konkurencją, gdzie za podobną funkcjonalność trzeba często słono dopłacać, czyni centrale telefoniczne elmeg ICT unikalnymi na rynku. 

W centralach telefonicznych Elmeg ICTskonfigurować można do 8 wysokiej jakości nagrań, które w zalezności od potrzeb użytkownika mogą być wykorzystane w różnych aplikacjach głosowych. Obsługiwać one mogą nawet do 16 połączeń telefonicznych w tym samym czasie, co oznacza, że każdy z 16 dzwoniących do nas abonentów uzyska dostęp do aplikacji głosowych. W porównaniu do konkurencji, gdzie zwykle mozliwość taka oferowana jest dla 2 – 4 równoczesnych połączeń, centrale telefoniczne Elmeg ICT oferują w pełni profesjonalne rozwiązanie, rzadko spotykane nawet w większych systemach.(*)

Funkcje głosowe central telefonicznych Funkwerk Elmeg

W celu pełnego wykorzystania możliwości aplikacji głosowych zastosować można popularną kartę pamięci SMC (Smart Media Card). Nawet najdłuższe nagrania nie będą stanowić problemu. Dodatkowo, na karcie SMC centralka może zapisywać informacje o zdarzeniach alarmowych, generowanych przez sensory np. datę i czas alarmu, czy osoba powiadomiona o alarmie zareagowała na poprawnie itp.(**)

Rodzaje aplikacji glosowych oferowanych w centralach telefonicznych elmeg ICT:

Funkcje głosowe oferowane w centralach telefonicznych Elmeg

Muzyka dla połączeń zawieszonych (MoH): systemy ICT oferują możliwość wyboru odtwarzanej muzyki w czasie zawieszenia połączenia. Każdy użytkownik wewnętrzny może zostać w tym zakresie skonfigurowany indywidualnie. Obok dwóch melodii standardowo zapisanych w centralce lub źródła zewnętrznego (np.CD), możliwe jest zaimportowanie do systemu dodatkowych plików dźwiękowych w popularnym formacie  WAV. 

Systemy zapowiedzi głosowych w centralach telefonicznych Funkwerk Elmeg

Zapowiedź głosowa przed odebraniem połączenia: Centrale telefoniczne Elmeg ICT wyposażone są w zintegrowaną kolejkę połączeń w kombinacji z funkcją „zapowiedzi głosowej przed odebraniem połączenia” oraz „zapowiedzi głosowej w przypadku zajętości”. W kolejce może zostać umieszczonych równocześnie do 8 dzwoniących abonentów, którym odtwarzane mogą być różne zapowiedzi, w zależności od wybranego wcześniej numeru. Możliwe jest także dalsze automatyczne przekierowanie połączenia po upłynięciu zdefiniowanego wcześniej czasu. Przykład:

Zapowiedź głosowa w systemach Funkwerk Elmeg
Funkcje głosowe

Zapowiedź budzenia: W hotelach lub domach gościnnych można ustawiać indywidualne terminy budzenia dla konkretnych numerów wewnętrznych. Dla połączeń tych istnieje możliwość ustawienia innych zapowiedzi budzenia np. w innych językach.

Funkcje głosowe

Skrzynka informacyjna: na określone okazje można zaprogramować specjalne zapowiedzi np. po godzinach pracy, podczas przerwy obiadowej czy w przypadku naszej nieobecności. Zapowiedzi te mogą być odtwarzane każdej dzwoniącej osobie i mogą zawierać informacje o godzinach otwarcia biura, adresach kontaktowych itp.

Zapowiedź sensora: Woda w piwnicy ? Awaria systemu ogrzewania ? Centralka telefoniczna Elmeg może Cię głosowo poinformować o zdarzeniach rozpoznanych przez podłączone do niej sensory. Odpowiednie zawiadomienie może zostać skierowane na Twoją komórkę lub do innych odpowiedzialnych osób. W bardzo prosty sposób można do centralki telefonicznej Elmeg podłączyć np. różnego rodzaju czujki alarmowe. Do tego celu używa się albo odpowiednio skonfigurowanych portów analogowych (jeden port to jeden sensor), które działają na zasadzie rozpoznawania zwarcia pomiędzy dwoma własnymi stykami (instalacja 2-żyłowa), albo profesjonalnych styków oferowanych przez moduł kontaktów (styki reagujące także na przerwanie obwodu). 

Funkcje głosowe

Kontynuacja połączenia po zapowiedzi głosowej: Profesjonalna obsługa jak w Call-Center! Używając central telefonicznych Elmeg ICT możesz mieć nagraną specjalną zapowiedź powitalną dla dzwoniącego abonenta (można tą funkcję związać z numerem 0800 lub podobnym systemem informacyjnym) która zaoferuje mu dalsze opcje dzwonienia np: „… W celu połączenia z działem handlowym, wybierz 5. W celu uzyskania pomocy technicznej, wybierz  8…” itp. Jeżeli abonent dzwoniący nie wybierze żadnego numeru, zostanie automatycznie połączony z operatorem lub innym zaprogramowanym numerem wewnętrznym centralki. 

Interaktywny system informacji klienta: Przez połączenie funkcji „Kontynuacja połączenia po zapowiedzi głosowej” z systemem poczty głosowej elmeg VMS350, można  udostępniać klientom do 10 różnych, wybieralnych komunikatów bądź zapowiedzi (np. oferty last-minute w biurze podróży) Każda zapowiedź lub skrzynka głosowa może pracować także w trybie nagrywania wiadomości (przykładowo obsługa klientów z awaryjną automatyczną sekretarką w konkretnych sytuacjach np. w czasie chwilowego opuszczenia stanowiska pracy).

(*) obsługiwanych jest do 16 połączeń jednocześnie dla wszystkich aplikacji głosowych, za wyjątkiem aplikacji muzyki dla połączeń oczekujących (MoH), do której jednoczsny dostęp nie jest limitowany (każdy dzwoniący abonent ma zapewnioną obsługę przez MoH)

(**) Dla central telefonicznych Elmeg ICT46 karta SMC jest niezbędna do uruchomienia aplikacji głosowych (centralka nie posiada pamięci na nagrania). Centrale telefoniczne Elmeg ICT88/880 posiadają pamięć na nagrania, jednak ze względu na jej ograniczoną pojemność zaleca się stosowanie kart SMC. Wspomagane są karty do pojemności maks. 128MB.