Menu Zamknij

MultiCellink – Wielokanałowa bramka cyfrowa


Czym jest MultiCellink ? – informacje ogólne

MultiCellink - Wielokanałowa bramka cyfrowa

MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując połączenia typu GSM-GSM. Technologia cyfrowa pozwala uzyskać doskonałą jakość realizowanych połączeń oraz szeroką gamę funkcjonalności. MultiCellink umożliwia elastyczne dopasowanie liczby kanałów GSM do poziomu generowanego ruchu dzięki możliwości rozbudowy bramki o dodatkowe moduły rozszerzenia.

Właściwości Bramki MultiCellink

Budowa modułowa:

 • Konfiguracja bramki w wersji podstawowej: 2 kanały GSM oraz 1 port ISDN NT/TE
 • Rozbudowa do 4, 6 lub 8 kanałów GSM przy odpowiednio 2, 3 lub 4 portach ISDN NT/TE
 • Jedna i ta sama obudowa niezależnie od konfiguracji
 • Jedna antena GSM dla 8 kanałów GSM poprzez zastosowanie wbudowanego kombajnera antenowego
 • Jeden zasilacz sieciowy

Konfiguracja ISDN:

 • Port ISDN S0 w trybie NT – emuluje linię miejską – podłączenie bramki pod port linii miejskiej centrali PABX
 • Port ISDN S0 w trybie TE – emuluje zakończenie terminalowe – podłączenie pod wewnętrzny styk S0 centrali PABX
 • Praca w trybie „Punkt-Punkt” lub „Punkt-Wielopunkt”
 • W zależności od wersji, bramka dostępna z 1, 2, 3 lub 4 portami ISDN (2 kanały GSM dla każdego portu ISDN)
 • Możliwość równoległego wykorzystania dwóch portów ISDN do funkcji LCR – jeden port ISDN w trybie TE podłączony do sieci PSTN, drugi port w trybie NT podłączony do centrali PABX (opcja)

Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN

Kod modułuNazwa modułuCena netto
9820.10990_2 2 kanały GSM, 1 port ISDN BRI NT/TE 2 340 PLN
9820.10990_44 kanały GSM, 2 porty ISDN BRI NT/TE4 300 PLN
9820.10990_66 kanałów GSM, 3 porty ISDN BRI NT/TE6 150 PLN
9820.10990_88 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE7 900 PLN

Funkcje

Funkcje podstawowe

 • Automatyczne podawanie kodu PIN
 • System eliminacji echa
 • Blokowanie karty SIM do sieci operatora niezależnie dla każdego kanału GSM
 • Regulacja poziomu dźwięku w kierunku nadawania i odbioru
 • Odbieranie i wysyłanie wiadomości SMS poprzez port RS232

Funkcje dla ruchu przychodzącego

 • Identyfikacja numeru rozmówcy
 • Bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego za pomocą tonów DTMF
 • Inteligentne kierowanie połączeń przychodzących na odpowiedni numer DDI na podstawie historii połączeń wychodzący

Funkcje dla ruchu wychodzącego

 • Definiowanie kierunków zabronionych
 • Generowanie sygnału „marszruty” podczas wywoływania połączenia
 • System Szybkiego Wybierania numeru
 • Ukrywanie prezentacji własnego numeru
 • Równomierne rozkładanie ruchu dla dostępnych kanałów GSM – funkcja „Trafic share”
 • SMS z podaniem DDI dzwoniącego, jeśli abonent nie odebrał połączenia lub miał zajętą linię
 • Kontrola wykorzystania pakietu minut kart SIM niezależnie dla każdego kanału GSM – funkcja „Talk time”

Funkcje serwisowe

 • Lokalne programowanie bramki z poziomu komputera PC poprzez port komunikacyjny RS232
 • Zdalny dostęp do bramki z wykorzystaniem transmisji danych GSM/CSD
 • Zdalny i lokalny odczyt ostatnich 1500 zdarzeń zarejestrowanych przez bramkę
 • Test połączeń w kierunkach: bramka->GSM oraz bramka->ISDN
 • Odczyt statystyki połączeń dla każdego kanału GSM
 • Odczyt statystyki wysłanych wiadomości SMS dla każdego kanału GSM
 • Możliwość zdalnego lub lokalnego monitoringu pracy bramki w czasie rzeczywistym

Przykładowa konfiguracja bramki MultiCellink

Przykładowa konfiguracja bramki MultiCellink